نمایش 1–20 از 488 نتیجه

مهمترین بخش یک خانه آشپزخانه است. آشپزخانه در خانه عمدتاً محل کار است. شخص خانه‌دار مدت زمان زیادی را در آشپز خانه صرف تهیه غذا می‌کند. از این رو چیزی که در طراحی آشپزخانه اهمیت دارد وجود تناسباتی است که باعث شود شخص خانه‌دار در زمان کار مسافت کمتری را در آشپز خانه طی کند.